Rukopis Mendelovy práce Versuche über Pflanzen-Hybriden

Zobrazit více

Jedna z nejcennějších památek, kterou vlastní starobrněnské opatství, je originál významného rukopisu Gregora Johanna Mendela (1822-1884) z roku 1865, pojmenovaného Versuche über Pflanzen-Hybriden (Pokusy s rostlinnými hybridy).

Jedná se o jedinečný, Mendelem vlastnoručně psaný dokument v novogotické kurzívě, tzv. kurentu, skládající se z 12 dvojlistů, ve kterém Mendel shrnul výsledky svých mnohaletých pokusů ke zkoumání dědičnosti. Jedná se o zásadní dílo počátků výzkumu genetiky a jediné dochované přímé svědectví o jeho klíčových pokusech.

Zobrazit video O rukopisu
600

Akce a údalosti

Mohlo by Vás také zajímat